Cookies, Privacy Verklaring, Copyright, Gebruiksvoorwaarden, Aansprakelijkheid

Cookie's:

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het 'IP-nummer' waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd. Yeahh.com zal dergelijke gegevens - indien en voorzover deze al worden gebruikt - uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken. Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste 'cookies' (kleine tekstbestanden waarmee internetpagina's bij een - volgend - bezoek automatisch kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de bezoeker of waarmee de werking van een website kan worden verbeterd) zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. Yeahh.com beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen. Yeahh.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Privacy Verklaring:

Aan Yeahh.com via deze website door bezoekers op vraag van Yeahh.com verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Yeahh.com naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

© Copyright & Gebruiksvoorwaarden:

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yeahh.com . Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Aansprakelijkheid:

De beheerder / webmaster van Yeahh.com is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. Alhoewel de webmaster bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

Copyright © All rights Reserved by Yeahh.com Contact / E-Mail: webmaster (at) yeahh.com